Felhívás

Retorikai pragmatikus alakzat, fő funkciója a szónok és a hallgatók közti kapcsolat erősítése. A felhívásban a szónok megszólítja hallgatóit vagy kérdéseket tesz fel. A közönséghez fordulás alakzatai: obsecratio (esdeklés), feddés (licentia, kemény feddés), (protropé, cselekvésre buzdítás fenyegetés vagy ígéret révén) apostrophe (elfordulás a közönségtől), interrogatio (kérdésnek feltüntetett kijelentés), epiplexis (szemrehányó kérdés), subiectio (költött dialógus), dubitatio (színlelt kétkedés), communicatio kommunikáció (tanácskérés). Pl. Hogy azért voltaképpen tudjuk: Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Hová megyünk? És ebből az isméretből igaz alázatosságra juthasunk: jer, szálljunk magunkba, és ki-ki közülünk kérdje magátúl: Te ki vagy? Azaz: Mi voltál? Mi vagy? Mivé lész? Mert nem különben, hanem ezeknek értéséből juthatunk magunk isméretire.
Én is azért ennek a három dolognak magyarázására igyenesítem a mai tanításomat. Kérlek, ne járjon magatoktúl távol gondolkodástok, ha ismérni akarjátok magatokat.

(Pázmány Péter: Mely üdvösséges a magunk ismérése).