Réma

Szövegtani fogalom; a szövegmondatban elhangzó új közléselem (comment). (aktuális tagolás)