Pátosz

Retorikai, stilisztikai kifejezésmód, amely szélsőséges jelentésű szavakkal, ellentétekkel, halmozással, fokozással érzékelteti a szerző (vagy a szereplő) elkötelezettségét tárgya iránt. Pl. a szülőföld iránti rajongás Petőfi Sándor: Úti levelek c. írásaiban.