Hiperbaton

Adjekciós és transzmutációs mondatalakzat; olyan közbeékelés, mely a mondatrendet megbontja. Pl.

Erzsi távozott tüntetőleg, királynői gondokkal, tragikus háziasszony, Nelli megrezzent, mint a madár, ha a szél feléje csapja a kereplő hangját.

(Babits Mihály: Halálfiai);

Be szép, ha nem is igaz, hogy ment:
Virágosan, szamárháton és sírva,
A Biblia írja,
Hogy Nagypéntekre nem is gondolt,
Csak ment, ment és a szíve szomj volt.

(Ady Endre: A szamaras ember).