Mezőösszefüggés

Szövegszemantikai fogalom, a szövegben előforduló, egymással jelentés szempontjából összefüggő fogalmak összessége, rendszere. A teljes szerkezetű mezőösszefüggésben együttesen megtalálhatók az alá- és fölérendelt fogalmak, a hiányos szerkezetűből a fölérendelt fogalom és egyes alárendelt fogalmak hiányoznak.