Többértelműség

Az irodalomtudomány szakkifejezése az irodalmi szövegek tömörségéből eredő jelentésbeli gazdagságot jelöli. A klasszikus retorika a két- ill. többértelműséget nyelvi vétségnek tartja.