Neologizmus

Nyelvi újítás, új szó, kifejezés meghonosodása, új szerkezet, jelentés, név kialakulása. Ellentéte az archaizmus.