Éloge

(lat. elogium) 'dicséret'

A halott érdemeit, kiváló tetteit felsoroló verses vagy prózai sírfelirat francia változata; római hagyományokra épül.