Tautológia

Ugyanazon szó vagy szószerkezet felesleges ismétlése, az adjekció révén létrejövő szolecizmus. Stílushiba ill. nyelvhelyességi hiba, ha két ugyanolyan jelentésű kötőszót használ egymás után a beszélő (pl. de azonban), ha ugyanazt a fogalmat ismétli szinonimával (pl. autó, kocsi), vagy idegen szót és magyar megfelelőjét kapcsolja össze (pl. hétvégi weekend). Érvelési hiba; az önmagába visszatérő érv olyan állítás, amely nem indoklás, csupán ismétlés. Pl. A vádlottban nem lehet megbízni, mert egy teljesen megbízhatatlan személy.