Tárgyalás

A szöveg legterjedelmesebb makroszerkezeti egysége. A téma kifejtését tartalmazza: leírást, elbeszélést, érveket és ellenérveket. További tartalmi egységekre bontható külső és belső tagolódási ismérvek alapján. (Ezek: személyek, tárgyak, tényállások, idő- és térviszonyok stb.) A klasszikus retorikában: a narratio (elbeszélés), az egressus (kitérés), a propositio (témamegjelölés), az argumentatio (érvelés), bizonyítás (confirmatio), a refutatio (cáfolás) tartozik a tárgyalásba.