Reminiszcencia

Valamely korábban keletkezett mű jellemző vonásainak, tematikus, motivikus elemeinek spontán kölcsönzése. Pl. A pályakezdő József Attila versein érezhető Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula költészetének hatása.