Pleonazmus

(gör. lat.)

Szószaporítás, azonos jelentésű szavak, kifejezések halmozása; adjekció révén létrejött szolecizmus; pl. a köznyelvben: A saját két szememmel láttam...

. Nyelvi erénnyé válik a retorikában, ha a kifejezés erejét növeli, a hatását fokozza. Pl.

Óhajtanám bár ez az ember most is itt lehetne, s szemeivel nézné, füleivel hallgatná, mily kinos fájdalommal küzdünk mi a kormánnyal, mely azon tulajdont a népnek megadatni nem hagyja.

(Kölcsey Ferenc: Az örökös megváltás tárgyában).