Elhallgatás

( gör. aposziopészisz)

A detrakció olyan esete, amikor a szöveg lényeges elemét, gondolatát, mondatát hallgatja el a közlő. Lehet az író-olvasó együttgondolkodásának, az indulatosságnak, a tiltásnak a jele. Pl.

Kendé bizony az árnyéka!
Mert olyat mondok, hogy még a...

(Arany János: A fülemile);

És a főrendek a magyar nyelvvel? Ah! barátim, a főrendek! - - azok a főrendek!

(Kölcsey Ferenc: Országgyűlési Napló, l833. február 20 .);

Mint aki a sínek közé esett...

(Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai, Mint aki a sínek közé esett...);

Beszéld el, ah...! hogy...gyalázat reánk!
Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk:
A kidült fában őrlő szú lakik...
A honfi honfira vádaskodik.

(Tompa Mihály: A gólyához).