Interrogatio

A retorika pragmatikus alakzata, olyan kérdés, amely valójában egyszerű kijelentésként is elhangozhatna. Meggyőzés szándékával, bizonyítékként hangzik el a prédikációban, pl. Micsoda vajon a világi nyomorúság, a mennyei örömhöz képest: egybevetés nem lehet a földi nyavalyák és a mennyei dücsőségek között. Mert valamint e földön szenvedünk, kicsiny és kevés ideig tart: de a dücsőség örökké marad, és terhes minden jókkal. Azért jobb most egy kevéssé szomorkodni, és azután örökké vigadni. Mennyit fárad és törődik a szántó ember, hogy egy kevés búzát arasson? Mennyit vigyáza, mennyit tűre tizennégy esztendeig Jákob, hogy egy leányt magáéává tégyen? Mi tehát semmit ne szenvedjünk-e a mennyei boldogságért?

(Pázmány Péter: Mint kell embernek magát viselni betegségében); Méltatlankodást fejez ki pl.

És most állasz rá, mit akkoron elfogadni sem szabadnak, sem kénytelenségnek nem itéltél? Most, Szadova után, most mondod azt, hogy el kell fogadni, mert többre nincs kilátás?

(Kossuth Lajos levele Deák Ferencnek. 1867. május 22.).