Textológia

A szövegalkotást és -befogadást magában foglaló szövegtan.