Inkrementum

(lat.) ‘ növelés

A klasszikus retorikában az érvek felnagyításának egyik eszköze. Két alapformája ismert: 1. Egyre erősebb kifejezésekkel, szinonimasorral él a szónok. 2. Párhuzamosan szerkesztett, egymást tartalmilag fokozó nyelvi egységek hatásával fokoz. Pl Hallgassátok meg hazámfiai! Az örökkévalő isten nem egyes csodákban, hanem általános törvényekben nyilatkozik. Isten örök törvénye, hogy aki magát elhagyja, az az istentől is elhagyatik. Örök törvény, hogy aki magán segít, azt az isten is megsegíti. Isten törvénye, hogy a hitszegés végeredményben maga magát bünteti meg. Isten törvénye, hogy aki a hitszegésnek, az igazságtalanságnak szolgál, az igazságnak diadalát készíti elő akaratlanul. A mindenség ezen örök törvényeire támaszkodva esküszöm, hogy jóslatom teljesedni fog. És jóslatom ez: Jellacsics büntetéséből Magyarországba, Magyarország szabadsága fog következni.

(Kossuth Lajos: Felállani tömegben a haza földét megszállott ellenség agyonnyomására, 1848. szeptember 18.);

Ah, úgy van, úgy lesz, úgy kell lennie!

(Vajda János: Lenni vagy nem lenni);

Ami cselekvés - mind erő
ami erő - az mind feszültség
ami feszültség - súrlódás
ami súrlódás - szenvedés
törés,
mállás,
kopás,
zsugor
csökkenés romlás pusztulás

(Tamkó Sirató K. Földbánat).