Ellentét

Két egymással ellentétes gondolat hasonló szerkezetű megfogalmazása. A szövegösszefüggést strukturális szinten biztosító nyelvi megoldás. Pl. Maradj Homér fénydús egeddel...
Jer Osszián, Ködös, homályos énekeddel.

(Arany János: Ősszel);

Tízezer út zuhog ki belőlem
Tízezer út suhan össze bennem

(Szabó Lőrinc: Mind-egy);

Nyugat csapatjának keleti zászlója

(Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz);

Azért mondja Seneca, hogy hosszú és nehéz mindent törvényből és parancsolatból tanulni: hamar és foganatos a jó példából való okoskodás.

(Pázmány Péter: A fiaknak istenes nevelésérűl).