Transztextualitás

'szövegköziség'

Szövegtani-retorikai fogalom; tágabb értelemben szövegközi kapcsolat, szűkebb értelmezésben a jelölt vagy jelöletlen idézetek beemelése egy új szövegbe (Genete rendszere). Fajtái: intertextualitás, paratextualitás, metatextualitás, hypertextualitás, architextualitás.