Anagramma

A neoretorika transzmutációs metaplazmusa. A szöveg hangjainak átcsoportosításával alkotott új értelmű szöveg. Pl.

Örüljetek egek! Mert az Úr mívelte ezeket! Örvendezzetek földnek alsó részei, hegyek énekeljetek, erdők és azok minden Fái.

Ebből a himnikus mondatból Sebestyén Gábor (1794-1864) anagrammát készített:

Fái András, földünk derék jelese, ez a remek-író, életének hetvennyolcadik évét megéré, új egek, őrizzétek őt kész, mentő kezekkel.

Gyakori reneszánsz és barokk versajánlásként is.