Szinonímia

, 'rokon értelműség'

Az azonos vagy hasonló jelentésű szavak ismétlésnek olyan sajátos esete, amelyben a teljes szótest (hangalak) megváltozik; A szinonimitás nem vonatkozik a teljes szótartalomra, bizonyos szemantikai különbségek, intenzitásbeli fokozatok előfordulhatnak. A szemantikai azonosítás egyik kifejezője. Pl. Vásár az élet: a földnek lakossa
Lót-fut, könyökli egymást, és tapossa,
Ad-vesz, civódik, káromol, kacag;
Por, sár megöl, megfojt a hagyma-szag;

(Arany János: Vojtina ars poeticája);

Már alkonyodott az idő; a nap a magas hegyek között korán aláhanyatlik.

(Jókai Mór: Eppur si muove);

A grófi szérűn ott zokog
Egy egész koldus-sereg.
Siratják a semmit, a másét...

(Ady Endre: A grófi szérűn); A kontextuális szinonimák csak a konkrét szövegben funkcionálnak rokon értelmű párokként, pl.

S ketten repűlnek a Dunába,...
Eltűnnek mind, a járt uton.

(Arany János: Híd-avatás).