Meggyőzés

A klasszikus retorikában a feltalálás egyik összetevője. Pozitív megerősítő eleme a bizonyítás, amely történhet belső és külső érvvel. Negatív eleme a cáfolás. További részét képezi az amplifikáció (megerősítés) illetve a dilemma (két egymást kizáró fogalom együttes jelenléte). A meggyőzés támaszai az enthümémák, amelyek valamely általánosan elfogadott véleményen alapulnak.