Kronotipológia

A szövegben a hely- és időstruktúra egységének érvényesülése (Bahtyin).