Szemrehányás

(lat. percontatio)

Retorikai pragmatikus alakzata beszédalakzat, a közönséghez fordulás egyik típusa; A szónok feddő kérdések sorozatával fordul az emberekhez, ill. választ akar kikényszeríteni a hallgatóságból: Pl. Meddig alszol még, hazám?
Szántanak szomszédid,
S a magokéhoz oda-
Szántják földed szélit.

(Petőfi Sándor: Meddig alszol még, hazám?);

Meddig élsz még vissza, Catilina, béketűrésünkkel? Mily sokáig űz még csúfot belőlünk dühödtséged? Mely határig hányja-veti magát fékevesztett vakmerőséged? Hát terád sem a Palatinum éjszakai őrzése, sem a város éber védése, sem a nép rettegése, sem minden derék összesereglése, sem a senatusi ülés helyének megerősítése, sem a senatorok arca és tekintete, semmi nincs hatással? Nyilvánvalóak terveid, nem veszed észre? Bilincsekbe verve valamennyiünk tudatába összeesküvésed nem látod?

(Cicero: Catilina ellen).