Közbevetés

(lat. interpositio, gör. parentheszisz)

A klasszikus retorikában adjekciós mondatalakzat, melyben egy gondolat, tulajdonképpen egy mondat közbeékelődik egy másik gondolatba, mondatba. Pl.

És az országról a törékeny falvak
- anyám ott született-
az eleven jog fájáról lehulltak, mint itt e levelek
s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse,
mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse
s elporlik, szétpereg.

(József Attila: Levegőt!);

S mégis - be különös ország-
Megint dacosodnak a szemek,
Keményre száradnak az orcák
S ijesztő, síri némasában
Megint fölszánt, magyar világ van.

(Ady Endre: Az ütések alatt). A mondat vagy tagmondat közbeékelése egy másik mondatba vagy szövegbe oly módon is történhet, hogy a közbeékelt rész ott szerkezetidegen, grammatikailag, tartalmilag nem kapcsolódik közvetlenül a környezetéhez. Pl.

... és most itt csücsülsz,
mint fák tövén a bolondgomba
(így van rád, akinek van gondja),
be vagy zárva a Hét Toronyba
és már sohasem menekülsz

(József Attila: Karóval jöttél);

De -Aranytól tudjuk- a kis Hrúz Mária nem mindig ejtette tisztán a magyar szót.

(Illyés Gyula: Petőfi). Hasonló jelenség a digressio, hiperbaton.