Inverzió

(lat. anastrophe) 'megfordítás'

Transzmutációs szó- és mondatalakzat; egyszerű szórendi csere, pl.

De jó messze volt még szép Magyarországtól,
Mert Franciaország esik tőle távol.

(Petőfi Sándor: János vitéz). A mondat szórendjének, ill. szószerkezetei, tagmondatai természetes rendjének megváltoztatása. Alkalmazásának többféle célja lehet: kiemelheti a mondanivalót, pl.

Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó
Órám tisztességes csak légyen utolsó.
Akár farkas, akár emésszen meg holló:
Mindenütt felyül ég, a föld lészen alsó.

(Zrínyi Miklós: Az idő és hírnév); ellentéttel erősítve nyomatékosít:

Haláltól félve még, de élni már meguntam,
mint bárka, mely dagály s apály kényén libeg,
van lelkem iszonyú hajótörésre útban.

(Verlaine: Szaturnuszi költemények - Gyötrelem); hatásosabb lehet a szövegritmus, a rím, (hexameter, ill. páros rím):

Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fámnak.

(Kölcsey Ferenc: Kölcsey);

A szörnyü város mint zihálva ropant
eleven állat, nyúlt el a homokban

(Babits Mihály: Jónás könyve); és lehet az archaizálás eszköze is, pl.

Csillag esik föld reng: jött éve csudáknak!
Ihol én, ihol én pőrölyje világnak!

(Arany János: Buda halála).