Eltolás

Permutációs mondatalakzat, költői mondatszerkesztési eljárás, a szokott szórend megváltoztatásának egyik módja. A vers szerkezetében az áthajlás olyan módosítása, amellyel a szorosan összetartozó elemek közé mások kerülnek, az együvé tartozók távolabbra kerülnek egymástól. Pl. És éreztem: szívembe visszatér
És zuhogó mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!

(Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú);

És élni kell ma oly halottnak,
Olyan igazán szenvedőnek,
Ki beteg szívvel tengve-lengve
Nagy kincseket, akiket lopnak,
Bekvártélyoz béna szívébe
S vél őrizni egy szebb tegnapot.

(Ady Endre: Ember az embertelenségben).