Paradiasztola

(gör.) 'egymás mellé helyezés'

Transzmutációs szintaktikai alakzat, párhuzamon alapuló gondolatalakzat, melyet szabályosan kapcsolódó, variálódó kólonok alkotnak. A kólonokat szinoním állítmányok és eltérő jelentésű, de szintaktikailag egymásnak megfelelő mondatrészek alkotják. Pl.

Mit törekszel jobbra, szebbre
Erőszakos útakon?
Öldöklésen vett szelídség:
Káron vásárolt haszon.

(Vajda János: Meghasonlás).