Metabola

1. A klasszikus retorikában ismétlésen alapuló szerkezet: egy kifejezés vagy mondat szavainak megismétlése más rendben, alakjuk megőrzése mellett. Pl. Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk. 2. A neoretorikában az alakzatok (a nyelvi normától való eltérés) gyűjtőneve. A metabolák négy szinten jelennek meg: alaktanilag metaplazmus, mondattanilag metaszeméma, jelentéstanilag metataxis, logikai szinten metalogizmus az elnevezésük.