In medias res

(lat.) 'a dolgok közepébe'

A szövegépítkezés, szövegkompozíció sajátos módja; az események időrendi, kronologikus elmondása helyett a történetet az események közepébe vágva kezdi az elbeszélő. A struktúraváltozás többletjelentést, új értelmet adhat a műnek. Horatius jellemezte in medias resszel az eposzköltő Homérosz kompozíciós technikáját.