Paragogé

(lat. paralempsis)

Az adjekció egyik esete, utólagos betűk hozzátoldása egy szóalakhoz. Előfordul a köznyelvben, a nyelvjárásokban is, pl. a majdan az ottan szóalakokban. Az irónia eszközeként a szépirodalomban:

Egyik hiszi eztet, aztat,
Másik hiszi aztat, eztet...

(Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája).