Természetes sorrend

(lat. ordo naturalis)

A szövegben érvényesül az időbeli és/vagy térbeli egymásutániság. Az elbeszélés klasszikus erényei között számon tartott világosság kritériuma. Pl. Móricz Zsigmond: Tragédia , Illyés Gyula: Petőfi Sándor.