Kérdés

A dialógus eszköze, pragmatikus alakzattá akkor válik, ha a beszédben sajátos funkciót kap. Kifejezhet érzelmet, lehet a pátosz eszköze, a gondolat menetének kiélezését szolgálhatja. Fajtái: érzelmet kifejező kérdés (interrogatio), szemrehányó kérdés (epiplexis), színlelt kérdés (kétkedés, dubitatio), tűnődő kérdés (kommunikáció, communicatio).