Szinesztézia

'együttérzés, összeérzés'

A metaforával rokon kép (trópus), hangulati egyezésen alapuló névátvitel. Kétféleképpen jöhet létre: hasonlósági és érintkezési képzettársításból. A hasonlósági képzettársításban valamilyen fizikai vagy hangulati hasonlóság van, pl. rikító szín, az érintkezésen alapuló képzettársításban a szemlélet egységéből születik a szinesztézia, a szemléletben érzéki benyomásként fordulhat elő, pl. fehér csönd. Irodalmi példák: A barna gondok, szélvész, háború,
Villám, s hideg fény voltak táborom.

(Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde);

...lila dalra kelt
Egy nyakkendő

(Tóth Árpád: Körúti hajnal);

Sűrű csönd ropog a havas mezőben.

(József Attila: Holt vidék).