Epibolé

Az anafora egyik változata, melyben a tagmondatokat különböző hangalakú, de azonos vagy rokon jelentésű szavak vezetik be. Pl. Nem valék erős meghalni,
Mikor halnom lehetett:
Nem vagyok erős hurcolni
E rám szakadt életet.

(Arany János: Visszatekintés).