Szegmentum

Szövegegység, mely lehet szemantikai-logikai, szintaktikai-intonációs-tipgráfiai egység. Pl. mondattömb, bekezdés.