Panegirikusz

(gör. panégürikosz 'ünnepi, dicsőítő')

A bemutató beszéd egyik fajtája, ünnepi alkalommal elmondott művészi beszéd, amelynek feladata személy, közösség vagy eszme dicsőítése. A Kr. e. 4.sz.-ban keletkezett műfaj évszázadokon át hagyományozódott az európai kultúrában, egyre táguló fogalomkörébe a dicsőítő költemények is beletartoznak. Pl. Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchez, Babits Mihály: Petőfi koszorúi, Kosztolányi Dezső: Pázmány Péter.