Hangfestés

Stilisztikai eljárás; a beszédhangok megfelelő alkalmazázása annak érdekében, hogy valamely jelenség érzékletesebbé, szemléletesebbé váljon a közlés során. Sajátos esete a hangutánzás, amely akusztikai jelenség kifejezése. A hangstatisztikai vizsgálatok azt bizonyítják, hogy egyes hangok, hangcsoportok egyes szövegrészekben a statisztikai átlagtól eltérően vannak jelen. Valamely hang dominanciája kifejezőbbé teheti a szöveget. A legismertebb példa: Petőfi Sándor: Szeptember végén c. versében található a legdallamosabb magyar verssor:

Elhull a virág, eliramlik az élet.

Disszonanciát, szenvedélyeket idéz pl.

Földre hullt
pohár fölcsattanó
szitok-szavát,
fűrész foga közé szorult
reszelő sikongató
jaját tanulja hegedű
s éneklő gége...

(Illyés Gyula: Bartók).