Remotio

A bizonyítás egyik lehetséges módja, ún. 'kiküszöbölő eljárás'. Quintilianus elnevezése arra az érvelési módszerre, amikor a tárgyalt ügy részekre bontva (divisio), szinte katalógusszerűen lesz megcáfolva. Pl. Lüsziasz A nyomorék érdekében (24. beszéd) tételesen cáfolja a vádakat.