Oximoron

Retorikai-stilisztikai gondolatalakzat, amely egymást kizáró, egymásnak ellentmondó fogalmakat foglal szoros szintaktikai egységbe. Pl:

Testvérünk voltál és lettél apánk.

(József Attila: Kosztolányi) Gyakran jelzős szerkezetben jelenik meg mint ellentét a jelző és a jelzett szó között. Köznyelvi példa: élő halott, rettentő jó stb. Irodalmi példák:

Fejem fölé a csillagok jeges tüzet kavarnak

(Pilinszky János: Téli ég alatt);

hogy szeretlek, te édes mostoha!

(József Attila: Óda);

Egy hangszer voltam az Isten kezében
Ki játszott rajtam néhány dallamot,
Ábrándjait a boldog szenvedésnek...

(Juhász Gyula: Egy hangszer voltam...).