Felfüggesztés

(lat. dislocatio) 'széthelyezés'

A klasszikus retorika egyik beszédalakzata; a szórend módosulása, olyan nyelvi megoldás, amelyben a szoros mondattani kapcsolatban lévő nyelvi elemek -mások közbeékelődése folytán- elválnak egymástól.