Inklúzió

1. Retorikai alakzat, amelyben szemantikai, szintaktikai vagy metrikai zárójelet hoz létre az ismétlés (redditio, epanadiploszisz). 2. Bennfoglalás; a rész-egész viszony egyfajta érvényesülése a szövegben, az egyik tagmondat jelentése bennfoglaltatik a másik értelmében.