Globális kohézió

A szöveg nagyobb egységeinek szintjén érvényesülő szemantikai, strukturális, stilisztikai és akusztikus eszközök által megvalósuló kapcsolat.