Homoioptoton

Az egymást követő kólonok ugyanazon esetformával történő lezárása. Másképpen: ragrím. Pl.

Zörgő árnyakkal harcra kelni,
fojtott zsolozsmát énekelni.
Hallgatni orgonák búgását,
Síri harangok mély zúgását.

(Ady Endre: Sírni, sírni, sírni).