Szimploké

Retorikai eljárás, melyben a remóció során részletezéssel szétboncolt fajfogalom két nemfogalomra redukálódik, s ezek kölcsönösen egymást kizáró ellentétekként jelennek meg. Ezt az eljárást görögösen dilémának, magyarul dilemmának nevezik. Gyakori a tragédiában vagy annak eszközeivel élő más műfajokban. A lírában nagyszabású dilemma szervezi Vörösmarty Mihály Szózat át, amelyben élet-halál áll az érvrendszer középpontjában, és Ady Endre Fölszállott a páva című versében, ahol a jövő-szabadság és a múlt-rabság dilemmája jelenik meg. Jókai Mór Az arany ember című regényében a kettős életet élő Tímár Mihály sorsában kap szerepet a szimploké. A rejtőzködő élet vagy a halál kérdésében kell döntenie. A megtört, kétségbe esett férfi az égre tekint, imádkozik. Az isteni irgalom megmenti őt; dilemmáját a helyettes halált

halt, a Balatonba veszett Krisztyán Tódor segítségével oldja meg az író. Jókai az élet-halál dilemmát a theodiceába (az isteni igazságosság érvényesülése) vezette át úgy, hogy a kárhozat és üdvözülés a semmi és a létező dilemmájaként jelent meg.