Gemináció

, repetíció (lat.) ’kettőzés’

Retorikai adjekciós alakzat, a teljes ismétlés fajtája, melyben az ismétlődő egység hangalakja, írásképe és jelentése változatlan formában tér vissza azonos szövegegységen (verssor, tagmondat, mondat) belül közvetlenül egymás mellett vagy egy szó közbeékelődésével. Tiszta formájú gemináció a közvetlen ismétlés, a közbeékelődéses a lazább szerkezet. Pl. Én, én nyomorult, kit az élők kivetettek...

(Szophoklész: Antigoné);

Csak eredj hold, csak eredj a
Barna éjszakához; Megyek én is, megyek én is
Barna kisleányhoz.

(Petőfi Sándor: Szerelem vándorai);

A hosszú, hosszú, hosszú éjszakán
ágyamra ült fásultan a magány,
és rámtekint és nézdeli magát,
és fésüli hosszú, hosszú haját.

(Kosztolányi Dezső: A hosszú, hosszú, hosszú éjszakán);

Különös
Különös nyár-éjszaka volt.

(Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára).