Gradáció

(lat. gradatio, conexio, ascensus) 'lépcsőzetesség, fokozás'

A klasszikus retorika ismétlődésen alapuló adjekciós alakzata, az anadiplózis fokozással egybekapcsolt sorozatos ismétlése. A köznyelvben pl. Aki hazudik, az csal, aki csal az lop...

A fokozásban az ismétlődő tagok gyakran más szintaktikai funkcióba kerülnek: pl.

A haza független csak demokrácia által lehet, a demokrácia hatalmassá csak a közművelődés által válhatik, a közművelődés kellő mérvbeni felemelése csak a független hazában remélhető. (Kossuth Lajos levele dr. Schwarz Gyulának);

Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy...
Csakhogy lényink egyesüljenek.

(Petőfi Sándor: Fa leszek, ha...);

Picasso kétorrú hajadonai,
hatlábú ménjei
tudták volna csak eljajongani,
vágtatva kinyeríteni,
amit mi elviseltünk, emberek,
amit nem érthet, aki nem érte meg,
amire ma sincs szó...

(Illyés Gyula: Bartók) Ez a szerkezet jellemző bizonyos mesetípusokra (pl. láncmese, csalimese).