Antimetabolé

(gör.) ‘ellentétes változás’

A klasszikus retorika ismétlésen alapuló gondolatalakzata; szavak, szótövek tükörszimmetrikus helycseréje. A chiazmus bonyolultabb változata. Képlete: (ab - ba); pl.

Azért egyél, hogy élj, s ne azért élj, hogy egyél

(latin közmondás);

A fáradhatatlan szorgalmatosság, az unalom nélkül való vigyázás, az kész gyorsaság és a gyors készség szokta annak a drága fának gyümölcsét elérni, kit az emberek dicsőségnek hívnak.

(Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság)