Szinekdoché

(gör.) 'együttértés'

Jelentésátvitelen alapuló trópus (kép); a metonímia egyik fajtája. Változatai: rész neve jelenti az egészet (pars pro toto), pl.Véle jün haragos ötször ötven szablya.

(Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem);

Küzdött a kéz, a szellem működött,
Lángolt a gondos ész, a szív remélt

(Vörösmarty Mihály: Előszó);

Lélek ez ajtón se' be se' ki!

(Arany János: Tetemre-hívás); egész jelöli a részt (totum pro parte), pl.

Nem a tenger lámpatornya,
Mely felé küzd száz vitorla.

(Arany János: A vigasztaló);

Homokkal egy vödörnyi óceánt
kerítek le a semmi ellen.

(Nemes Nagy Ágnes: A formátlan); határozatlan számnevet határozottal cserél fel: pl.

És kiverte szépen koporsószegével:
Fényes csillagoknak milljom-ezerével.

(Arany János: Toldi); állhat egyes szám többes szám helyett, pl.

Mentek-e tatárra, mentek-e törökre?

(Arany János: Toldi); felcserélődhet a nem-faj fogalom, pl.

Sok vad s madár gyomra
Gyakran koporsója
Vitézül hólt testeknek.

(Balassi Bálint: Egy katonaének); Alfaja: antonomázia, (pl. a haza bölcse), emfázis (pl. patópálok)-