Megszerkesztettség

A szöveg konstrukcióját adó kritériuma. A szövegszerkezet jellemzőjeként azt jelenti, hogy a szöveg nem mondatok halmaza, hanem egymáshoz grammatikailag és tartalmilag a szövegösszetartó erő révén láncszerűen kapcsolódó mondatok összessége. A szöveg szerkezetileg strukturált, tagolt, összetevői lineárisan és hierarchikusan kapcsolódnak; ez adja a szöveg globalitását.