Redundancia

(lat.)

A nyelvtudomány fogalma; a közlésben az egyértelmű megértéshez elegendő minimumon felüli, ezért fölösleges többlet. Terjengős kifejezések alkalmazása egyszerűbb szavak helyett, pl. javasol - javaslatot tesz. Előfordul, hogy van jelentésbeli vagy stilisztikai funkciója, pl. az ellentét kifejezője egyszersmind archaizáló Babits Mihály: Jónás könyve című művében: Bízd azt reám, majd szétválasztom én.
A szó tiéd, a fegyver az enyém.
Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem.
Ninive nem él örökké. A tök sem,
s Jónás sem. Eljön az ideje még,
születni fognak ujabb Ninivék
és jönnek uj Jónások, mint e töknek
magvaiból uj indák cseperednek,
s negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi
az én szájamban ugyanazt jelenti.

A régi bibliafordításokban is a névmások kerülnek ilyen helyzetbe, pl.

Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes ... Ímé kiméne a magvető vetni. És mikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék; és eljövén a madarak, elkapdosák azt.

(Károli Gáspár Biblia -fordítása).